Stella BIO z powodzeniem wykorzystywana jest w szeroko pojętej neurohabilitacji. Pierwszym pacjentem u którego do procesu terapeutycznego wdrożona została terapia z wykorzystaniem Stelli BIO jest pacjent z zespołem Gullaina – Barrego.

 

Zespół Guillaina-Barrégo to ostra zapalna polineuropatia o charakterze autoimmunologicznym, która jest najczęstszą przyczyną wiotkiego niedowładu kończyn o ostrym początku. W zespole GBS dochodzi do ostrego niedowładu wiotkiego 2-lub 4-kończynowego oraz porażeń nerwów czaszkowych. Z uwagi na szerokie spektrum zaburzeń, niezbędne staje się podjęcie specjalistycznych działań, w tym kompleksowej rehabilitacji, która stanowi duże wyzwanie. Wzbogacenie procesu terapeutycznego o nowoczesne technologie staje się w tym przypadku w pełni uzasadnione.

 

U wspomnianego pacjenta w zaawansowanym stadium doszło do niedowładu 4 - kończynowego oraz zajęcia mięśni tułowia. Na dzień dzisiejszy wróciła siła mięśniowa kończyn górnych oraz tułowia, natomiast utrzymuje się osłabienie w zakresie mięśni przedniej grupy piszczeli, co istotnie wpływa na jakość chodu. Opadanie przodostopia kompensowane jest zwiększeniem zgięcia w stawie kolanowym podczas fazy przenoszenia kończyny.

 

Wprowadzenie Stelli BIO do terapii umożliwia nam dokonywanie pomiarów elektromiograficznych oraz pracę z wykorzystaniem biofeedbacku, podczas której pacjent otrzymuje informacje zwrotne na temat aktywności mięśniowej w postaci sygnałów wzrokowych lub słuchowych. Natomiast funkcjonalna elektrostymulacja wyzwalana przez EMG stymuluje mięśnie w odpowiedniej sekwencji, celem torowania ruchu funkcjonalnego.

 

Do zobaczenia w gabinecie!